PODMÍNKY PRODEJE

 
1. Zboží určené k prodeji bude přijato pouze osobě starší 18-ti let, po předložení občanského průkazu a na základě rozhodnutí provozovatele.
 
2. Zboží do komisního prodeje přijímáme každý den. Zboží je přijato do prodeje na dobu 3 měsíců.Skladné se zákazníkovi neúčtuje. Při uzavření komisní smlouvy zákazník souhlasí s podmínkami prodeje.
 
3. Z dohodnuté prodejní ceny bude zákazníkovi odečteno 20% za zprostřetdkování prodeje.
 
4. Finanční hotovost za prodané zboží bude vyplacena pouze osobě , která zboží přinesla a to pouze s dokladem o převzetí do prodeje a s občanským průkazem.
 
5. Peníze za prodané zboží bude vyplaceno 3 dny po jeho prodeji a to vždy každý den mimo středy.
 
6. Uskuteční-li se prodej fakturou, proplácíme zboží v den splatnosti faktury ( 10 dnů - 14 dnů)
 
7. Povinosti zákazníka je sledovat průběh prodeje svého zboží a v případě, že se do 1 měsíce zboží neprodá, je povinen snížit jeho cenu tak, aby se zboží   prodalo. Neuskuteční-li tak, provozovotel si vyhrazuje právo snížit cenu sám a to až o 50% z určené prodejní ceny.
 
8. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo zlikvidovat fyzicky to zboží které nebylo po uplynutí 6 měsíců prodáno ani vyzvednuto.!!!
 
9. Na vybrané druhy zboží poskytuje provozovatel záruku dle zákona.
 
10. Za ztrátu dokladu o převzetí zboží do prodeje bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek 50,- Kč.